Oczywistość

Oczywistość: Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy pojawia się konflikt wynikający z niejasnego i nieprecyzyjnego prawa.

Im większa kontrowersja, im bardziej spolaryzuje się w opiniach środowisko prawnicze, tym większe prawdopodobieństwo, że z ust premiera lub ministra usłyszymy, iż korzystne dla nich rozwiązanie jest „oczywiste”.

„Oczywista” może być także nieprawda, gdy ktokolwiek zarzuci rządzącym naruszanie reguł demokratycznych, czy jakiekolwiek uchybienie prawne.

Władza IV RP używa wyrazu „oczywistość” i pochodnych w znaczeniu dokładnie przeciwstawnym do pierwotnego, w celu przeniesienia konfliktu z linii prawo – bezprawie, na linię my – oni i wywołania złudzenia, że wszystko jest jednoznaczne, a rządzący mają całkowitą rację.

AK_47

Dodaj komentarz