Solidarna Polska

Otóż właśnie teraz, już po głosowaniu, przekonujemy sie o prawdziwym znaczeniu „solidarnej Polski”, hasła głoszonego w czasie kampanii. Znaczeniu w rozumieniu braci Kaczyńskich i ich współpracowników. Obserwujemy szereg intensywnych działań władzy: zastraszanie, szczucie, zniesławianie, nie tylko jednostek, ale przede wszystkim całych grup, środowisk, to metody realizacji przedwyborczej obietnicy. Skierowane są one z ogromną siłą na lekarzy, naukowców, prawników… „Polska solidarna”, to dzielenie i wzbudzanie podejrzeń, rzucanie pochopnych oskarżeń, które podkopują autorytety i zaufanie. Powodowanie niepokoju i szerzenie podziałów całego społeczeństwa, na My: „prawi i sprawiedliwi”, i Oni: „ci, co stoją tam, gdzie ZOMO”. A tego wszystkiego dokonuje się, głosząc hasło jedynej i prawdziwej „solidarności”. Dlatego nie widzę innego wyrażenia, którego sens rozumiany zgodnie z prawdziwym znaczeniem słów, tak bardzo odbiegałby od tego, co się nim w rzeczywistości opisuje.

Grzegorz

Dodaj komentarz