Prawo i sprawiedliwość, porażająca prawda, dowód nieudowodniony, semantyczne nadużycie…

Krucjata anty-PIS-owska – Crusade against LandS (Law and Justice)
Prawo i Sprawiedliwość – Law and Justice
4RP – The 4th Republic of Poland
Układ(y) – link(s)
Porażająca prawda – The shocking true
Dowód nieudowodniony – Unproved proof 😉
Semantyczne nadużycie – Semantic abuse

Piotr

Dodaj komentarz