Układ, oczywista oczywistość, odzyskiwanie państwa…

układ – „trick or treaty”

oczywista oczywistość – eyehanging obviousness

spieprzaj dziadu – shall you crop the pepper, old man

odzyskiwanie państwa – nation recycling

udoskonalanie wolności mediów – affirmation to criticism edification

rewolucja moralna – oral moral wykształciuchy – scholastic clothings

dowód nieudowodniony – guilty, yet to be proven

Bartłomiej

Dodaj komentarz