Układ, odzyskiwanie państwa, wykształciuchy…

uklad : post-communist establishment cabal

spieprzaj dziadu : fuck off grandad/old man!

odzyskiwanie panstwa : taking back/over the state

udoskonalenie wolnosci mediow: perfecting media freedom

rewolucja moralna: moral revolution (revolution = change by destroying  but also returning to the starting point (powrot do punktu wyjsciowego)

nagonka na rzad: unfounded attack on the government

oczyszczanie panstwa: cleaning up the state

wloszczowa: nepotizm combined with a brown nose

wyksztalciuchy: too clever by half pseudo intellectuals

czwarta Rp : fourth republic oczywista prawda : obvious truth

dowod nieudowodniony : unproven evidence

robimy duzo az trudno wymienic : we are doing so much its difficult to say what we are doing

Mike

Dodaj komentarz