Oczywista oczywistość, tanie państwo, układ…

Moje propozycje angielskich tłumaczeń zwrotów i wyrażeń obecnej nowomowy:

– oczywista oczywistość = obvious obviosity
– tanie państwo = a state on a shoe-string, a low-price state
– oczyszczanie państwa/społeczeństwa = decluttering of the state/of society
– układ = arrangement, pattern
– układ = old-boy network [coś jakby Ordynacka]
– szara sieć = grey grid [grid = kratka, jak w zeszycie lub w programie graficznym, która ułatwia rysowanie; dodatkowo powtórzone GR- daje efekt aliteracji popularnej w poezji staro-angielskiej; podobny efekt w „obvious obviosity”]
– szara sieć = grey tie-in
– układ polityczny = political inter-net, political web
– układ III Rzeczpospolitej = the al-kaida of the Third Common Thing
– IV Rzeczpospolita = the Fourth Common Thing
– odnowa moralna = moral face-lift
– nadużycie semantyczne = semantic molestation, semantic harassment, semantic hazing [hazing znaczy mniej więcej tyle, co „fala” np. w wojsku]
– ta małpa w czerwonym = that ape in red
– Podpaski? A co w zamian? = Sanitary pads? And what shall we get in return?
– lustracja = mirrorization
– patriotyzm genetyczny = DNA patriotism, inborn patriotism, innate patriotism
– Coś jest na rzeczy = There’s something on the thing.
– zbliżenie programów = an intercourse of programs [intercourse = zbliżenie, także stosunek seksualny]
– Ja nie chcę rządzić, ja chcę panować = I don’t want to rule, I want to reign. [powiedziane chyba przez J.K. w książce Teresy Torańskiej „My”]
– cyrkowe sztuczki prawne Trybunału Konstytucyjnego = legal circus tricks of the Constitutional Tribunal
– ustrój hołoty dla hołoty = the riff-raff’s system for the riff-raff
– łże-elita = the so-called cr?me de la cr?me, the -so-called cream; quasi-cream
– wykształciuchy = ignorami [wymowa:-‚rejmaj, z akcentem na -rej-; liczba mnoga słowa ‚ignoramus’; komuś, kto używa w liczbie mnogiej łacińskiej końcówki -i zamiast regularnej formy ‚ignoramuses’ wydaje się że ‚wie lepiej niż inni’, a tak naprawdę daje świadectwo swojego nieuctwa. „People who say ignorami are ignoramuses.”]
– warholstwo = Andy Warholstvo [warholstwo Andrzeja]
– Ten pan już więcej nie będzie zabijał. = This gentleman will never kill again.
– wzmożenie moralne (J.Kaczyński) = moral boost, moral amplification (jak w laserze)
– kary penalne (‚nowy nowotwór’ z ostatniego przemówienia J.K. o sukcesach rządu, „w Brukseli domagano się zgoła kar penalnych dla pani Streżyńskiej”) = penal penalties
– inni szatani byli tam czynni – other ‚Diablos’ were at work [Diablos – słynny klub, a właściwie gang, motocyklowy w USA]

Nic mi już więcej nie przychodzi do głowy.
Pozdrawiam,
Ewa

Dodaj komentarz