POLITYKA ogłasza konkurs na Antysłowo IV RP

Kto to jest „lumpenliberał” i „wykształciuch”, czym jest „łże-elita”, co oznacza „odzyskiwanie państwa” czy „rewolucja moralna”, jak rozumieć „układ”, a jak długo trwa „niezwłocznie”?

Antysłowo to manipulacja językowa, zafałszowanie pierwotnego znaczenia służące – w przeciwieństwie do normalnej roli języka – zaciemnianiu intencji i faktów, ukrywaniu zamiarów, zamazywaniu rzeczywistości. Taka nowomowa pojawia się nie tylko w antyutopii George’a Orwella „1984”, ale w każdym ustroju, w totalitaryzmach i w demokracjach, zwłaszcza ze strony władzy. W kilku krajach (w USA od 1974 r., w Niemczech od 1991 r.) przyznawane są corocznie nominacje dla takich antysłów o największej sile negatywnego rażenia, najbardziej godzących w logikę i zasady społecznej komunikacji. Organizatorzy tamtych plebiscytów podkreślają, że nie chodzi tu o nową cenzurę, ale o krytykę samej formy użycia wyrazu lub zwrotu, która wprowadza do życia publicznego chaos i agresję.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykułach Michała Głowińskiego „Pisomowa, czyli o wolnoamerykance językowej” oraz Elizy Pieciul-Karmińskiej „Słowa jak arszenik„, wydrukowanych w naszym dodatku „Niezbędnik Inteligenta”.

Ogłaszamy zatem pierwszą edycję konkursu wśród czytelników na wskazanie najważniejszego antysłowa i wyrażenia IV RP. Zdajemy sobie sprawę, że nowomowa nie jest odkryciem obecnej ekipy rządzącej, używały jej i poprzednie rządy, przede wszystkim za PRL (słynne „regulacje cen” i „przerwy w pracy”), ale chyba nigdy dotąd, już w demokratycznej Polsce, nie pojawiało się aż tyle pojęć-wytrychów, słów, których znaczenia zostały przez polityków powykręcane.

Świetny przykład klasycznego antysłowa podaje znany językoznawca Michał Głowiński, przypominając określenie Przemysława Gosiewskiego: „udoskonalanie wolności mediów”, gdzie budzące pozytywne skojarzenie „udoskonalanie” ma w istocie oznaczać ograniczenie swobody mediów, poddanie ich państwowej kontroli. O wyłapywanie takich właśnie językowych tworów tu chodzi.

Gorąco zachęcamy naszych czytelników do udziału w konkursie na „Antysłowo IV RP”. Swoje propozycje (komentarze, uzasadnienia a także własne definicje słów ? mile widziane) należy zgłaszać do 15 czerwca za pomocą:
1. poczty elektronicznej – na adres antyslowo@polityka.pl,

2. SMSa (koszt 0,61 zł brutto) na numer 7060 według wzoru: PL.propozycja antysłowa (przykład: PL.układ),

3. formularza na naszej stronie internetowej.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap pierwszy od 22 maja 2007 do 15 czerwca 2007 – przesyłanie zgłoszeń przez Uczestników Konkursu.

Etap drugi od 20 czerwca 2007 do 24 czerwca 2007 – głosowanie Internautów.

Etap trzeci od 25 czerwca 2007 do 30 czerwca 2007 – obrady Jury w składzie: przewodniczący prof. Jerzy Bralczyk, prof. Michał Głowiński i prof. Andrzej Markowski.
Wyniki ogłosimy w pierwszym lipcowym numerze „Polityki”.
Wśród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wysłali swoją propozycję Antysłowa za pomocą: SMS-a, kuponu zgłoszeniowego drukowanego na łamach tygodnika Polityka oraz adresu e-mail, zostanie rozdane 10 upominków – 10 kompletów Wielkich Mów Historii (4 tomowa antologia 250 mów, które wpłynęły na losy Polski i świata).

Zobacz regulamin konkursu